Kom in je eigen kracht.

Liefde Over de kracht van liefde
“Liefde is net als de zon”

Liefde bestaat – altijd. Toch is het vaak moeilijk om die bron van liefde, die binnen in onszelf ligt en die voor iedereen op elk moment beschikbaar is, volledig te omarmen. Het is niet iets wat wij in leven hoeven te roepen, wij zijn het. Liefde is onze essentie – de fundamentele energie waar wij door gevoed worden.
Wanneer we tijdens ons leven obstakels tegenkomen, is het de kunst om deze te overwinnn – niet door iets buiten onszelf te overmeesteren, maar door iets binnen in onszelf los te laten. Dit doen we door ons hart open te houden, ons kwetsbaar op te durven stellen, pijnlijke ervaringen uit het verleden los te laten.
Liefde is net als de zon. Er kunnen wolken voorbij komen die haar licht en warmte tijdelijk blokkeren maar de zon blijft, net als onze essentie, altijd schijnen.

Een vonk van licht
In ieder van ons huist een vonk van licht die ons met de schepper verbindt. Op aarde nemen we de dichte wereld van de materie voornamelijk waar door middel van onze vijf zintuigen; zicht, reuk, gehoor, tast en smaak.
Aangezien het licht zich in ons binnenste bevindt, diep begraven in onze etherische en fysieke lichamen, weten de meeste individuen zelfs niet dat het daar is, of dat dit licht onze levenskracht is. De dichtheid van de fysieke wereld om ons heen weerhoudt ons de sluier te doorboren en deze kracht in ons binnenste waar te nemen. Het is een stille stem die ons toespreekt en die verbonden is met het licht. Het is het Hogere Zelf, het ware zelf dat wacht ontdekt te worden door iedere ziel in een lichaam.

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Wat is mijn doel in het leven?
De meesten van ons besteden onze tijd aan het oplossen van de problemen om onze identiteit neer te zetten, het verwerven van kennis en vaardigheden voor het volwassen leven, het stichten van een gezin en het opbouwen van een carrière. Wanneer dit alles gerealiseerd is, kan het zijn dat er een stil stemmetje in ons opkomt en vraagt of dit alles is in het leven? Het stille stemmetje blijft ons de vragen stellen: wie ben ik, waarom ben ik hier, waar ga ik heen, wat is mijn doel in het leven?

Bewustwording
We beginnen een andere werkelijkheid te onderzoeken, één die gebaseerd is op een innerlijk weten. Wat nu belangrijk is, is rust te vinden en tijd vrij te maken om werkelijk in contact met jezelf te komen.

Ingrid Enis